Polityka Prywatności i cookies

Polityka prywatności i cookies  PopKulturowy Kociołek

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem danych osobowych jest strona PopKulturowy Kociołek, działająca pod adresem: popkulturowykociolek.pl.
 2. Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem strony internetowej są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.
 3. Korzystanie z zasobów strony jest dobrowolne i wiąże się z akceptacją poniższego regulaminu.

2. PLIKI „COOKIES”

 1. Strona Administratora używa plików „cookies”.
 2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony, a także dają one także możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin strony internetowej.
 3. W ramach strony stosowane są rodzaje plików „cookies”: sesyjne
  1. „Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania (opuszczenia strony).
 4. Administrator wykorzystuje własne pliki cookies w celu lepszego poznania sposobu interakcji użytkownika w zakresie zawartości strony. Pliki gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej przez użytkownika, typie strony, z jakiej użytkownik został przekierowany oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty użytkownika na stronie internetowej. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony.
 5. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.  Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

3. RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH I CEL ZBIERANIA DANYCH

 1. Serwis PopKulturowy Kociołek przetwarza dane osobowe w przypadku skorzystania z użytkownika z systemu komentarzy.
 2. Użytkownik w każdym momencie może poprosić o usunięcie swojego komentarza wraz z jego danymi, wysyłając stosowną wiadomość na adres: kontakt@popkulturowykociolek.pl
 3. Administrator przetwarza następujące dane: Imię i nazwisko/Nick (opcjonalnie)/ adres e-mail.
 4. Serwis wykorzystuje również tzn. pliki cookies, identyfikujące użytkowników w sposób potrzebny do prawidłowego działania strony. Pliki te są całkowicie nieszkodliwe dla komputera. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku. Użytkownik w każdym momencie może wyłączyć lub zmienić ustawienia plików Cookies w swojej przeglądarce.
 5. Serwis może zbierać również ogólne dane związane z funkcjonowaniem w sieci: rodzaj wykorzystywanej przeglądarki; adres IP; rodzaj systemu – są to dane pobierane w celach technicznych i statystycznych.

3. RODZAJ WYKORZYSTYWANYCH COOKIES

 1. Ciasteczka związane z newsletterem, pozwalające zapamiętać danego użytkownika zapisanego na otrzymywanie regularnych wiadomości o nowych tekstach.
 2. Ciasteczka związane z opcjonalnymi ankietami, plebiscytami. Pozwalające na prawidłowy przebieg takich wydarzeń.
 3. Ciasteczka związane z systemem komentarzy. Pozwalające zapamiętać danego użytkownika.
 4. Ciasteczka związane z funkcją blokowania reklam. Pozwalające ocenić czy użytkownik korzysta z AdBlocka.
 5. Ciasteczka związane z wyświetlaniem strony. Pozwalające na zliczanie ilości wyświetleń.

4. RODZAJ WYKORZYSTYWANYCH COOKIES STRON TRZECICH

 1. Google Analytics. Wymieniona witryna jest największym i najbardziej zaufanym rozwiązaniem analitycznym do śledzenia ilości odwiedzin strony. Pliki cookie zbierane przez ten podmiot mogą śledzić takie rzeczy: czas spędzony na stronie, kliknięcia w dane artykuły/podstrony, adres IP. Google może przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Więcej informacji na temat plików cookie Google Analytics można znaleźć na oficjalnej stronie Google Analytics.
 2. Search Console narzędzie wykorzystywane do poprawy funkcjonowania i pozycjonowania strony oraz ochrony serwisu przed niepożądanym działaniem osób trzecich.
 3. Google Adsense. Usługa wykorzystywana do wyświetlania reklam, wykorzystująca pliki cookie DoubleClick, aby wyświetlać dopasowane reklamy w Internecie i ograniczać liczbę wyświetleń danej reklamy. Więcej informacji na temat Google AdSense znajduje się w oficjalnym FAQ Google AdSense.
 4. Faceb00k. Strona korzysta z wtyczki społecznościowej portalu społecznościowego facebook.com. Może być ona wykorzystywana do ulepszenia Twojego profilu na ich stronie lub w innych celach określonych w ich Polityce Prywatności.
 5. Niektóre dane osobowe użytkowników mogą być również przekazywane w sposób automatyczny innym dostawcom usług, z których korzysta Administrator przy prowadzeniu strony internetowej (Hosting, twórca motyw graficznego)

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio przepisy RODO oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.